LA COOPERATIVA

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA FUNDACIÓ

 

La Cooperativa de Sant Fortunat té els seus orígens documentals durant la campanya 1942-43, però prèviament a la constitució de la Cooperativa com a tal, s’ha de fer esment a l’antic Foment Agrícol Republicà, fundat el 1934. Els fundadors del molí d’oli del Foment Agrícol Republicà, actual Museu de l’Oli i del Món Rural, mereixen el reconeixement per iniciar les tasques de cooperativa pròpiament dita, així com la construcció de les instal·lacions que desenbocarien en la Cooperativa Sant Fortunat.

 

 

ELS PRIMERS ANYS

Durants els anys 50 i 60, va aver-hi una alternança de juntes i presidents. Com a fet destacable es pot esmentar la compra dels actuals terrenys de la cooperativa, l’any 1961. L’any següent es creà la Secció de Maquinària i la Caixa Rural.

 

A LA HISTÒRIA RECENT

L’any 1983, l’Ajuntament de Castelldans, juntament amb alguns dels fundadors que encara eren vius, va inaugurar el Museu del Pagès posteriorment renombrat Museu de l’Oli i del Món Rural, culminant una iniciativa del mestre de l’escola municipal Ramon Calvera Berniz i d’alguns dels nois i noies que anaven a classe amb ell.

 

 

LA FIRA DE L'OLI NOU

La Festa de l’Oli Nou es celebra cada any a principis de desembre per tal de promocionar i potenciar el consum d’oli oferint un esmorzar popular fent ús dels primers olis de l’any. El Museu de l’Oli i el Mon Rural obre les seves portes gratuïtament des de les 11:00h a les 13:00h. 

 

EL MUSEU DE L'OLI I EL MÓN RURAL

Hi ha una exposició permanent on bàsicament s’hi exposen eines de pagès en desús. Hi ha també estris d’altres oficis i utensilis de la llar. Es reflexa l’ambient tradicional dels molins i es mostra el procés de producció de l’oli d’oliva pels mètodes tradicionals, maquinària dels anys 30, i referències temàtiques a oficis del s. XVIII-XX.

 

català ca